ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
    ระดับชั้น/ห้อง
นร.ชาย
นร.หญิง
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
70
69
139
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
89
95
184
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
87
95
182
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
52
83
135
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
48
74
122
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
57
78
135
 
 
รวมทั้งสิ้น
403
494
897
 
[No canvas support]